Договір користувача

Товатиство з обмеженою відповідальністю “Хелпстартер”, далі назване “Компанія” з одного боку і третя особа далі “Користувач” яка акцептувала дану аферту, розміщену в мережі інтернет за адресою: www.helpstarter.com.ua, уклали дану угоду користувача далі “Угода”. Про наступне:

Терміни.

Терміни використані в угоді:

Сайт www.helpstarter.com.ua – це сайт який належить ТОВ “Хелпстартер”, який має адресу в мережі інтернет www.helpstarter.com.ua, на якому ініціатор має можливість розмістити інформацію про свої проекти, заходи, товари, подарунки з метою наступного ознайомлення з інформацією і можливістю здійснення переказу коштів на адресу проекту;

Користувач – будь-яка особа, яка звернулася до інформаційних матеріалів і сервісів компаній шляхом відвідування сайту www.helpstarter.com.ua.

Компанія – товариство з обмеженою відповідальністю “Хелпстартер”.

Ініціатор – фізична або юридична особа, яка зареєстрована на сайті www.helpstarter.com.ua, самостійна заповнивши анкету для організації проекту, організації заходу, продажу товарів, отримання подарунка і має право на основі відповідного договору, укладеного між ним і компанією користуватися послугами компанії за допомогою компанії www.helpstarter.com.ua.

Проект – написання книги, запис диску, зйомка фільму, пошиття одягу, створення фотографій, розробка гри або технології, показ театральної постановки, організація концерту та інші творчі проекти, які реалізуються ініціаторами, інформація про які розміщується на сайті з метою анонсування проекта, а також збір інформації про користувачів зацікавлених в участі у проектах.

Захід – організація концерту, майстер-класу, семінару, тренінгу, спектаклю або проведення фестивалю, виставки, конференції та інші масові заходи, які реалізуються ініціаторами, інформація про яких розміщена на сайті з метою анонсування заходу, а також збору інформації про користувачів зацікавлених в участі у таких заходах.

Подарунок – товар представлений магазином-партнером із категорії: електроніка, телефони, навігатори, ноутбуки, планшети, фото, електронні книги, одяг, взуття, побутова техніка, годинники, меблі, авто, спорт і відпочинок, книги, парфумерія, косметика, дитячі товари, будинок і дача, сувеніри, подорожі, будівництво і ремонт, офіс, квіти.

Замовлення – інформація самостійно розміщена ініціатором на сайті компанії з метою збору коштів для реалізації проекту, заходу, покупки товару або послуги, продажу товарів або послуг, у тому числі: анонсування ,а також збору інформації про користувачів зацікавлених в участі у таких замовленнях.

Власний кабінет – персональний простір користувача на сайті компанії для здійснення замовлень, розміщення інформації про проекти, заходи, подарунки і товари, управління особистими даними. Доступ до особистого кабінету мають користувачі зареєстровані на сайті. Доступ до особистого кабінету надається користувачу після успішного проходження процедури реєстрації.

Послуги компанії – надання користувачам можливості використовувати сайт компанії, а саме шляхом отримання розміщеної на сайті інформації, щодо проектів , заходів, товарів, подарунків розміщеної ініціаторами, а також шляхом отримання можливості покупки товарів і послуг у порядку і при умовах передбачених відповідних ініціатором і даною угодою.

Електронний тикет – документ записаний в електронному вигляді у системі обліку сайту, компанії яка має ідентифікаційні дані користувача, дані про покупку і підтвердження права користувача на отримання від ініціатора вказаного в тикеті товару або послуги.

Всі інші терміни і визначення не вказані в пункті 1 даного договору мають визначатися відповідно тлумаченням яке склалося в мережі Інтернет, практикою ділового обігу і діючим законодавством України.

Предмет договору

Даний договір регулює порядок доступу користувача до інформації розміщеної ініціаторами на сайті, порядок використання сайту і направлення запитів на покупку товарів і послуг, а також порядок розміщення інформації ініціаторами.

Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з умовами даного договору до моменту реєстрації на сайті. Реєстрація користувача на сайті означає повне і безумовне прийняття користувачем умов даного договору.

На основі даного договору користувач має право отримувати інформацію розміщену на сайті компанії, самостійно розміщувати на сайті замовлення і купувати товари та послуги, здійснювати дії передбачені ініціаторами: а саме зареєструвавшись на сайті компанії, внісши встановлену ініціатором плату і отримавши електронний тикет.

Компанія діє від імені і за рахунок ініціаторів на основі відповідних договорів укладених між компанією та ініціаторами, а також здійснює отримання у користувача коштів на користь ініціаторів. Всі зобов’язання у відповідних замовленнях виникають між користувачем та ініціатором. Компанія не є організатором замовлення. Сайт www.helpstarter.com.ua є платформою для розміщення замовлень ініціаторами. Відповідальність за дійсність і виконання зобов’язань, які стосуються виконання замовлень несе ініціатор особисто.

Всі права на сайт в цілому і на використання мережевої адреси www.helpstarter.com.ua належать компанії, яка надає доступ до сайту всім зацікавленим особам відповідно до умов даного договору.

Компанія діє від імені ініціатора, розміщує інформацію про замовлення яке пройшло модерацію адміністрацією і відповідає даному договору і правилам. Після завершення збору коштів і продажу електронних тикетів інформація залишається на сайті компанії і доступ до якої можливий через пошук з унікальними даними.

Права та обов’язки компанії

Компанія має право змінювати і /або доповнювати умови даного договору в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення користувача. Даний договір є відкритим і загальнодоступним документом. Діюча редакція договору знаходиться на сайті компанії за адресою www.helpstarter.com.ua. Компанія пропонує користувачам постійно перевіряти умови даного договору на предмет змін і/або доповнень. Продовження використання сайту користувачем після внесень компанією змін і/або доповнень до даного договору означає безумовне і повне прийняття та погодження користувача з такими змінами/доповненнями.

У разі порушення користувачами умов даного договору компанія має право заблокувати доступ до сайту для вказаного користувача а також анулювати акаунт користувача.

Компанія має право на зв'язок з користувача за вказаними нею контактами а також консультувати останніх з питань оформлення/підтвердження оплати даного замовлення.

Компанія здійснює поточне управління сайтом, визначає його зовнішній вигляд і структуру, дозволяє або обмежує доступ користувачів до сайту та здійснює інші дії необхідні для нормального функціонування сайту.

Компанія інформує користувача про статус замовлень і про факт надходження оплати за дане замовлення користувача шляхом відправки електронного повідомлення, яке підтверджує інформацію на електронну адресу користувача, вказаного останнім під час реєстрації на сайті компанії.

Права та обов’язки користувача

Реєстрація користувача на сайті є безкоштовною і добровільною. Компанія не бере плати з користувачів за користування сервісами сайту.

Під час реєстрації на сайті користувач зобов’язаний вказати необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки користувача, включаючи унікальний для кожного користувача логін ( адреса електронної пошти або комбінація з латинських літер та цифр для входу на сайт) та пароль доступу до сайту, а також ім'я та прізвище.

Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України представленої під час реєстрації інформації, її чистоту від претензій третіх осіб.

Під час реєстрації користувач погоджується з умовами даного договору і бере на себе вказані в ньому права та обов’язки, пов’язані з використанням і функціонуванням сайту, а також з умовами визначеними ініціатором для участі в відповідних замовленнях.

Приймаючи умови даного договору шляхом реєстрації на сайті, користувач на випадок розміщення на сайті інформації, яка стосується у відповідності із законом до персональних даних погоджується на їх опрацювання, як з використанням засобів автоматизації, так і без використання засобів автоматизації а саме: збір, зберігання, передачу третім особам і використання інформації компанією з метою виконання зобов’язань перед користувачем відповідно до даного договору.

Після успішної реєстрації користувача на сайті компанія бере на себе права та обов’язки перед користувачем вказані в даному договорі.

Вибрані користувачем логін та пароль є необхідної та достатньою інформацією для доступу користувача до власного кабінету останнього. Користувач не має права передавати свій логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Користувач на використовуваному ним апаратно-програмному забезпечені може дозволити зберігання логіна та пароля ( з використанням файлів cookies) для наступної автоматичної авторизації на сайті.

Якщо користувачем не доведено зворотнє будь-які дії здійснені з використанням його логіна та пароля вважаються дійсними даними користувача. На випадок несанкціонованого доступу до логіна і пароля і/або персональної сторінки користувача, або розповсюдження логіна та пароля користувач зобов’язаний повідомити про це компанію шляхом відправлення електронного повідомлення на адресу: www.helpstarter.com.ua.

Приймаючи даний договір користувач дає згоду на отримання інформаційних та рекламних матеріалів ініціаторів, як за допомогою електронної пошти так і з використанням смс повідомлень на мобільний телефон вказаний користувачем на сайті компанії під час реєстрації. Якщо користувач не бажає отримувати вказану в даному пункті інформацію він має звернутися із проханням про скасування інформування шляхом відправлення електронного повідомлення на адресу сайту або змінити відповідні налаштування повідомлень в особистому кабінеті.

Користувач зобов’язується надати достовірну і повну інформацію під час реєстрації на сайті компанії і її подальше використання. Якщо користувач надає неправдиву інформацію або у компанії є підстави вважати, що надана користувачем інформація є не повною та/або недостовірною, компанія має право на свій розсуд заблокувати доступ до сайту для користувача.

Користувач перед оформленням замовлення самостійно перевіряє зміст замовлення, умови ініціатора, порядок проведення, організації та виконання замовлення, а також інші додаткові умови та вимоги ініціатора для участі в даному проекті. Якщо виникають будь-які питання відносно виконання відповідного замовлення, в тому числі в порядку фінансування, користувач має право запросити уточнюючу інформацію в ініціатора шляхом направлення електронного запиту через внутрішню систему повідомлень на сайті www.helpstarter.com.ua.

Користувач зобов’язаний ознайомитися зі способами внесення фінансування і комісією платіжних систем за проведення фінансування, за участь у замовленні розміщеними на сайті компанії, вибрати найбільш зручний спосіб для нього спосіб платежу.

Користувач сплачує участь у відповідному замовленні своєчасно і у повному обсязі. Після підтвердження компанією проведеної оплати користувачем, шляхом відправлення електронного листа, який містить підтверджуючу інформацію на електронну адресу користувача, вказану останнім під час реєстрації на сайті компанії, у користувача виникає право на участь у замовленні і отримання відповідної винагороди від ініціатора замовлення.

Користувач має право відмовитися від участі у проекті або заході після оформлення і сплати замовлення тільки у випадку, якщо збір коштів ще не завершений. Повернення коштів здійснюється на внутрішній баланс користувача на сайті компанії.

У випадку, якщо користувач розміщує на сайті компанії список із даними своїх контрагентів – фізичних осіб, в тому числі персональні дані потенційно зацікавлених в участі у відповідних проектах, з метою розповсюдження компанією рекламно-інформаційних матеріалів від імені користувача, то останній підтверджує своє право на обробку і зберігання таких даних, а також їх передачі третім особам на основі відповідного договору, заключного між користувачем і відповідним контрагентом. Також користувач гарантує погодження своїх контрагентів – фізичних осіб, на обробку компанією своїх персональних даних, як із використанням засобів автоматизації, так і без них, а саме: збір, зберігання та використання інформації, винятково з метою виконання компанією своїх зобовʹязень у відповідності до умов даного договору.

Під час використання сайту компанією, користувачу заборонено:

- Використовувати сайт будь-яким чином порушуючи умови даного договору або положення діючого законодавства України.

- Вводити в оману, принижувати, звинувачувати або будь-яким іншим чином обмежувати права та свободи інших користувачів сайту, компанії, авторів або яких-небудь інших третіх осіб.

- Копіювати, модифікувати, змінювати, вилучати, публікувати, передавати об’єкти прав на результати інтелектуальної власності компанії, ініціаторів або будь-яких інших третіх осіб, створювати подібні праці, виготовляти і/або продавати продукти на їх основі, відтворювати, відображати або будь-яким іншим чином експлуатувати чи використовувати такі права третіми особами без прямого дозволу їх власників.

- Використовувати сайт компанії шкідливим чином або способом, який може порушити нормальне і безперебійне функціонування сайту.

- Здійснювати або намагатися здійснити доступ до сайту компанії або до будь-якої функції/частини сайту, а також до будь-якої мережі з’єднаної із сайтом, несанкціонованим чином.

- Без погодження інших користувачів або других третіх осіб розміщувати будь-яку особисту інформацію, яка стосується таких осіб, здійснювати незаконний збір та/або обробку персональних даних інших користувачів і/або інших третіх осіб.

- Вводити користувачів і/або третіх осіб в оману, відносно своєї особистості.

- Використовувати будь-які пристрої, програми або процеси, алгоритми або будь-які інші автоматичні пристрої для отримання доступу до сайту компанії, придбання, копіювання або відслідковування будь-якої його частини в обхід, використовуючи системи навігації сайту, для отримання або спроби отримання будь-яких засобів, спеціально не забезпечуючи через сайт.

- Компанія має право видалити або обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної на сайті, також заблокувати доступ користувача до сайту, без попереднього повідомлення останнього і без пояснення причин таких дій з боку компанії.

Порядок оформлення та розміщення замовлень.

Для оформлення та розміщення замовлень ініціатор самостійно розміщує необхідну інформацію про свій проект або захід на сайті компанії, заповнюючи всі необхідні поля в автоматизованій системі приймання замовлень.

Ініціатором може бути:

5.2.1. Громадянин України, якому виповнилося 18 років.

5.2.2. Юридична особа або індивідуальний підприємець, зареєстрований на території України.

Для оформлення замовлення ініціатор зобов’язаний повністю ознайомитися з умовами даного договору, правилами платформи та політикою конфіденційності до моменту реєстрації на сайті. Реєстрація ініціатора на сайті означає повне і безумовне прийняття даних документів .

Для розміщення замовлення, ініціатор надає такі дані:

5.4.1. Обкладинку замовлення.

5.4.2. Назву замовлення.

5.4.3. Категорію замовлення.

5.4.4. Короткий опис замовлення.

5.4.5. Місце реалізації замовлення.

5.4.6. Строк збору засобів замовлення.

5.4.7. Необхідну суму для реалізації замовлення.

5.4.8. Винагорода для користувачів, вартість винагород, термін і умови їх доставляння.

5.4.9. Відео презентацію замовлення.

Повний опис замовлення.

Реквізити для перерахування коштів.

E-mail адреса ініціатора.

Мобільний телефон ініціатора.

Фізичним особам ( ініціаторам проектів) необхідно надати у цифровому вигляді копії сторінок паспорта власника вказаного у проекті рахунка, всі відомості про власника і його адресу реєстрації ( основні паспортні дані і дані приписки).

Замовлення ініціаторів, розміщені на сайті компанії, не підлягають видаленню після затвердження збору коштів.

Розміщуючи інформацію про замовлення, ініціатор підтверджує наявність у нього всіх авторських прав та розміщення даної інформації. У випадку виявлення компанією порушень розміщення інформації і відсутності в ініціатора необхідних прав на контент, розміщений у замовленні, компанії мають право, без попередження ініціатора заблокувати доступ до замовлення із розміщенням інформації про порушення авторських або інших прав.

У випадку блокування замовлення з причин порушення авторських прав всі кошти миттєво повертаються користувачам, контент порушуючий права видаляється а інформація про замовлення та про його автора залишається на сайті компанії і немає бути видаленою.

Порядок оформлення і отримання замовлення ( електронного тикету).

Для здійснення оформлення і отримання замовлення або електронного тикету користувача, який бажає взяти участь у проекті або скористатися іншою послугою ініціатора, інформацію яка розміщена на сайті компанії необхідно знайти у рядку “Пошук” сайту, набрати назву замовлення і вибрати відповідне замовлення.

Для оформлення електронного тикету або замовлення користувач повинен:

6.2.1. Вибрати замовлення на сайті компанії.

6.2.2. Вибрати винагороду, квиток або товар у відповідному замовленні або натиснути кнопку “Підтримати”, “Купити”, “Вибрати”, “Зробити внесок”.

6.2.3. Вказати суму свого платежу.

6.2.4. Вказати, за необхідності, додаткові відомості, передбачені ініціатором.

6.2.5. Підтвердити достовірність внесених відомостей і бажання оформити замовлення або електронний тикет, натиснувши при цьому кнопку “Сплатити” на відповідній сторінці сайту або сторінці Платіжної системи.

Компанія інформує користувача про прийняття та оформлення відповідного замовлення, шляхом відправлення електронного листа, який містить підтверджуючу інформацію, на електронну адресу користувача, вказаного останнім під час реєстрації на сайті компанії.

Якщо участь у вибраному користувачем замовленні є безоплатним та ініціатор не встановив ніяких спеціальних вимог для участі в такому замовленні, компанія направляє користувачеві підтвердження про можливості останнього взяти участь у даному замовленні разом із підтвердженням оформлення відповідного електронного ті кета або замовлення.

Якщо для участі у вибраному користувачем замовленні потрібно зробити оплату і придбати замовлення або електронний тикет, після підтвердження введених даних, сайт автоматично перенаправляє користувача на сторінку оплати. Користувач робить оплату у відповідності до умов здійснення ним способу оплати. Після оплати замовлення або електронного тикета, компанія направляє користувачеві повідомлення з оповіщенням про отримання оплати та формує замовлення або електронний тикет у власному кабінеті.

Замовлення або електронний тикет вважається сплаченим користувачем з моменту надходження грошових засобів на рахунок компанії. Зобов'язання по виконанню відповідних замовлень виникають між автором і користувачем після оплати останнім відповідного замовлення або електронного тикету.

Компанія утримує комісію в розмірі 23% від суми збору на підтримку діяльності сайта , сплату податків та комісій платіжних систем.

Правила участі у відповідному замовленні визначається ініціатором особисто.

Порядок скасування замовлень і повернення грошових засобів, сплачених користувачами за участь у замовленнях.

Скасування замовлення здійснюється у випадку неповного збору грошових засобів у встановлені строки. Строки розміщення замовлень встановлюються ініціатором самостійно.

Компанія не несе відповідальності перед користувачами за невиконання і/або неналежне виконання ініціатором своїх зобов’язань на випадок скасування замовлення.

На випадок, якщо замовлення скасовано, а також на випадок коли користувач відмовився від участі у замовленні до завершення збору грошових засобів для виконання проекту, користувачеві відшкодовується вартість сплачених ним грошових засобів за участь у такому замовленні , вирахувавши комісії платіжних систем, які стягуються за перерахування грошей на рахунок компанії на користь користувача.

Користувачеві, який бажає відмовитися від участі у замовленні, після завершення збору засобів, для виконання замовлення через причини, які не залежать від компанії та ініціатора даного замовлення, на випадок, якщо можливість такої відмови передбачена відповідним ініціатором, відшкодовується вартість замовлення або електронного тикета сплачена користувачем, за мінусом витрат, фактично понесених компанією та ініціатором. Фактично понесені витрати на основі закону і в рамках дійсного погодження вважаються витрати компанії, пов’язані із здійсненням останнім своїх зобов’язань через переказ коштів від користувачів на адресу ініціаторів, а також через відшкодування вказаних грошових засобів користувачем.

На випадок односторонньої відмови користувача від участі у замовленні протягом дії замовлення або електронного тикета користувач може повернути грошові засоби сплачені ним за придбання замовлення або електронного тикета, або на рахунок до власного кабінету або на вибрані ним реквізити самостійно дотримуючись інструкції:

- Зайти до свого особистого кабінету на Хелпстартер www.helpstarter.com.ua

- Виберіть зручний спосіб переказу

- Введіть реквізити платежу

- Зверніть увагу, що повернення здійснюється на картку, з якої проводилася оплата.

- В залежності від того яким чином Ви внесли гроші на рахунок “Хелпстартер” повернення може здійснюватися від декількох хвилин до 30 робочих днів з дня подачі замовлення на виведення.

Якщо по закінченню 30 робочих днів Вам не надійшли гроші на рахунок, з'єднайтеся зі службою підтримки за адресою www.helpstarter.com.ua.

“Хелпстартер” не затримує кошти користувачів на внутрішньому рахунку. Ми повертаємо їх за першим запитом і намагаємося зробити це максимально швидко для Вашої зручності.

На випадок, якщо замовлення зібрало менше замовленого ініціатором об’єму фінансування, всі засоби повертаються користувачам, а інформація про замовлення залишається у системі і не видаляється. Інформація про замовлення доступна через пошук на сайті компанії.

Клієнт підтверджує, що ознайомився з умовами сервісу платіжних систем.

Відповідальність.

Компанія здійснює редактування (модерацію) інформації про замовлення, розміщеної ініціаторами на сайті, роблячи орфографічні та стилістичні зміни. Компанія не має можливості здійснювати перевірку опублікованої ініціаторами інформації і відповідно не може гарантувати її якість, достовірність і правомірність. У зв’язку з викладеним вище, не несе перед користувачами відповідальності за будь-яку помилкову і/або недостовірну інформацію вказану на сайті.

Компанія не несе відповідальності за будь-яку шкоду або втрату, спричинену користувачем, які виникли через наявність помилок або неточностей в інформації, вказаної ініціаторами на сайті компанії. Всі можливі розбіжності вирішуються користувачем та ініціатором самостійно. Компанія в свою чергу прикладає всіх зусиль для врегулювання розбіжностей, які виникли між користувачем та ініціатором.

На випадок відсутності доступу до сайту, як в цілому так і частково, через причини проведення профілактичних або інших робіт технічного характеру, які забезпечують нормальне функціонування сайту компанія не несе відповідальності перед користувачами за неотримання останнім будь-якої інформації.

На користувача покладається відповідальність за будь-який збиток, який може бути нанесений в результаті використання матеріалів, отриманих під час використання послуг сайту компанії.

Відповідальність за будь-які проблеми, що виникли під час процесу реєстрації користувача, оформлення замовлення та електронного тикета, несе користувач особисто. Компанія не є відповідальною за будь-яку шкоду або збиток користувача, що виникли через проблеми пов’язані із помилками або халатністю користувача під час використання сайту.

Конфіденційність і захист персональної інформації.

Приймаючи умови даного договору шляхом реєстрації на сайті, користувач у випадку розміщення інформації на сайті, яка належить у відповідності з законом до персональних даних, погоджується на їх обробку як із використанням автоматизації, так і без неї, а саме: збір, збереження передачі третім особам та використання інформації компанією з метою виконання зобов’язань перед користувачем у відповідності із даним договором.

Незважаючи на те, що персональні дані, добровільно надані користувачем стають доступними як компанії так і ініціаторам, компанія під час обробки таких персональних даних зобов’язується приймати всі інформаційні та технічні заходи для їх захисту від несанкціонованого доступу осіб, які не є користувачами сайту та ініціаторами. Компанія має право добровільно використовувати представлену користувачем інформацію, а в тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог діючого законодавства України ( в тому числі з метою попередження та/або призупинення незаконних і/або протиправних дій користувачів). Розкриття наданої користувачем інформації може бути здійснено лише у відповідності із діючим законодавством України за вимогами суду, правоохоронних органів, а також у інших випадках передбачених законодавством України.

У силі умов даного договору користувач безумовно погоджується:

- З наданням свої персональних даних як компанії так і ініціаторам;

- З обробкою персональних даних компанією та ініціатором з метою виконання умов даного договору;

- Із розповсюдженням персональних даних користувача за допомогою сайту по відношенню до інших користувачів сайту;

- З іншими діями компанії по відношенню до таких даних у зв’язку із функціонуванням сайту;

У випадку непогодження користувача із вказаними вище умовами він має терміново видалити свої персональні дані із сайту компанії, а також припинити користування сайтом.

Компанія опрацьовує персональні дані, добровільно розміщує користувачів на сайті за допомогою програмно-апаратних і технічних засобів сайту. Метою обробки є виконання компанією умов даного договору, забезпечення можливості користувача використовувати сервіси та функціонал сайту. Обробка персональних даних припиняється компанією з моменту їх видалення із сайту компанії користувачем.

Компанія не несе відповідальності за збереження і зміст персональних даних, опублікованих користувачами у відкритій для інших користувачів зоні сайту.

На випадок надання користувачем даних своїх контрагентів – фізичних осіб, які відносяться у відповідності із законом до персональних даних у відповідності з п.4.15 даного договору користувач підтверджує своє право і погодження своїх контрагентів – фізичних осіб на обробку, зберігання таких персональних даних, а також перебачу їх третім особам. При цьому у компанії виникає право на обробку наданих персональних даних як із використанням засобів автоматизації так і без використання засобів автоматизації, а саме: збір, зберігання та збереження інформації компанією, з метою виконання зобов'язань перед користувачем у відповідності даного договору. Компанія забезпечує конфіденційність наданих користувачем персональних даних і вживає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, змінення, блокування, копіювання, розповсюдження персональних даних, а також від інших неправомірних дій.

Умови інтелектуальних прав.

Всі об’єкти прав на результати інтелектуальної діяльності, розміщенні на сайті, а також елементи дизайну, текст, графічне зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об’єкти та їх підбір ( далі Контент сайту) є об’єктами виняткових прав компанії, ініціаторів, кураторів, користувачів сайту та інших право власників всі права на ці об’єкти захищені.

Крім випадків встановлених даним договором, а також діючим законодавством України, ніякий контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у фреймі, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частинами без попереднього дозволу правовласника, окрім випадків коли правовласник погодився на вільне використання контента будь-якими особами .

Розв'язування суперечок.

Даний договір та всі виникаючі з нього правовідношення регулюються діючим законодавством України.

Будь-які претензії користувача, які виникли під час виконання даного договору мають бути пред’явленні відповідним особам компанії та/або ініціаторам або іншим третім особам, дії/протидії яких призвели до таких претензій у користувача.

Всі суперечки, незгоди та претензії, які можуть виникнути під час виконання даного договору, вирішуються сторонами під час переговорів.

Якщо сторони не прийдуть до угоди через виникненні претензії, суперечка має бути передана як підсудність на розгляд до суду.

ТОВ ХЕЛПСТАРТЕР

інд код юридичної особи   40583909

29000, м.Хмельницький вул.Курчатова 8\10а

helpstarter@ukr.net

тел 0977617777